Granitmilčiai

SĖKMINGAI ĮGYVENDINTAS PROJEKTAS – „PRODUKTŲ IŠ GRANITMILČIŲ SUKŪRIMAS“

UAB „Granitas“ sėkmingai dalyvavo atliekant mokslinius tyrimus projekte „Produktų iš granitmilčių sukūrimas“. Projektas įgyvendintas pasinaudojus 2007-2013 m. ES struktūrinių fondų lėšomis pagal inovacijų skatinimo krypties priemonę „Intelektas LT“. Bendra projekto suma – 1,2 mln. litų. Bendrovė projekto įgyvendinimui įsisavino 0,54  mln. litų Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų ir skyrė 0,59 mln. litų nuosavų lėšų. Paramos gavimas leido bendrovei kokybiškiau atlikti numatytus tyrimus.

Panaudojant mokslinių tyrimų rezultatus, technologinės plėtros etape dirbę UAB „Granitas“ darbuotojai pasiekė galutinį projekto rezultatą – sukūrė 18 receptūrų panaudodami granito gamybos atliekas granitmilčius. Gauti rezultatai patvirtino  granitmilčių panaudojimo galimybę betono, asfalto bei sausų mišinių gamyboje.

Projekto tęstinumui užtikrinti, vykdomas tolesnis pasirengimo masinei gamybai procesas.

2016 metais UAB Granitas sertifikavo ir pradėjo gaminti granitmilčius.