Apie mus

Apie granitą. Granitas dėl savo ilgaamžiškumo, ekologiškumo, dekoratyvumo paplitęs visame pasaulyje. Jis naudojamas gatvių, aikščių, skverų, kiemų grindimui, atraminių sienelių, pamatų, pastatų sienų statymui bei dekoravimui. Įmonės produkcija. UAB ,,Granitas“ gamina ir parduoda plautą aukštos kokybės granito skaldą, grindinio akmens trinkeles. UAB “Granitas” gaminių ir prekių kokybės reikalavimus nustato LST EN 13043:2002+AC:2004, LST EN 13450:2003/AC:2004 ir LST EN 12620:2003+A1:2008 standartai. Bendrovėje įdiegta kokybės vadybos sistema, atitinkanti standarto ISO 9001:2008/LST EN ISO 9001:2008 reikalavimus. Vadybos sistemos sertifikavimą atliko UAB „BUREAU VERITAS LIT“. Įmonės ryšiai. Įmonė bendradarbiauja su Lietuvos kelių statybos bei remonto įmonėmis, AB “Lietuvos geležinkeliai”, gelžbetonio ir betono gamybos įmonėmis. UAB “Granitas“ yra 1998 m. įkurtos skaldos gamintojų asociacijos “Milsa ir Ko” narė. Gamyklos vizija – „Siekti lyderės statuso ne tik tarp Lietuvos, bet ir užsienio šalių įmonių, tiekiančių produkciją statybos ir kelių tiesimo įmonėms, naudoti pažangiausias technologijas, garantuoti aukštą produkcijos kokybę ir sutartinių įsipareigojimų vykdymą!“.

Istorija

Įmonės atsiradimo pradžia – 1959 m., kai buvo įkurta Gręžimo ir sprogdinimo darbų kontora, po to – valdyba. Šalyje, tiesiant vis daugiau asfaltuotų kelių, granito skaldos poreikis didėjo ir nebepakako vietinės žaliavos, todėl pradėtas eksploatuoti Seliščės karjeras Ukrainoje. 1974 m. valdyba buvo reorganizuota į Kelių statybinių medžiagų įmonių susivienijimą “Granitas”. Nuo 2003 m. liepos 1 d. po daugelio restruktūrizacijos etapų Kelių statybinių medžiagų įmonių susivienijimas “Granitas” reorganizuotas į UAB “Granitas”.

ES projektai

SĖKMINGAI ĮGYVENDINTAS PROJEKTAS – „PRODUKTŲ IŠ GRANITMILČIŲ SUKŪRIMAS“ UAB „Granitas“ sėkmingai dalyvavo atliekant mokslinius tyrimus projekte „Produktų iš granitmilčių sukūrimas“. Projektas įgyvendintas pasinaudojus 2007-2013 m. ES struktūrinių fondų lėšomis pagal inovacijų skatinimo krypties priemonę „Intelektas LT“. Bendra projekto suma – 1,2 mln. litų. Bendrovė projekto įgyvendinimui įsisavino 0,54 mln. litų Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų ir skyrė 0,59 mln. litų nuosavų lėšų. Paramos gavimas leido bendrovei kokybiškiau atlikti numatytus tyrimus. Panaudojant mokslinių tyrimų rezultatus, technologinės plėtros etape dirbę UAB „Granitas“ darbuotojai pasiekė galutinį projekto rezultatą – sukūrė 18 receptūrų panaudodami granito gamybos atliekas granitmilčius. Gauti rezultatai patvirtino granitmilčių panaudojimo galimybę betono, asfalto bei sausų mišinių gamyboje. Projekto tęstinumui užtikrinti, vykdomas tolesnis pasirengimo masinei gamybai procesas. 2016 metais UAB "Granitas" sertifikavo ir pradėjo gaminti granitmilčius.